Hôm nay thứ tư , ngày 21 tháng 8 năm 2019 - Chào mừng quý khách đã tới thăm Website thư viện Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu
quay lại Kết quả thăm dò dư luận 
STT Nội dung thăm dò Số điểm thăm dò Tỷ lệ
1 Luật pháp,Chính sách 0 0%
2 Lĩnh vực Dân số/SKSS 2 66.67%
3 Lĩnh vực Gia đình 0 0%
4 Lĩnh vực Trẻ em 0 0%
5 Sách Ngoại văn 0 0%
6 Tài liệu Thống kê 1 33.33%
7 PChống b/bán người 0 0%
8 Lĩnh vực khác 0 0%
Đăng nhập
Số thẻ:
Mật khẩu:
Thông tin tổng kết
TỔNG SỐ ẤN PHẨM
0 0 0 0 7 2 1 5
SỐ ẤN PHẨM TRÊN GIÁ
0 0 0 0 7 1 7 4
Thăm dò dư luận
Bạn hay tra cứu những loại tài liệu nào nhất?
Luật pháp,Chính sách
Lĩnh vực Dân số/SKSS
Lĩnh vực Gia đình
Lĩnh vực Trẻ em
Sách Ngoại văn
Tài liệu Thống kê
PChống b/bán người
Lĩnh vực khác
Kết quả bỏ phiếu
Lần truy cập thứ
Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu Dân số - Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Địa chỉ: Tầng 9, ngõ 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Hà Nội - Email: phamnguyetsan@gmail.com