Hôm nay thứ tư , ngày 21 tháng 8 năm 2019 - Chào mừng quý khách đã tới thăm Website thư viện Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu
quay lạiThông tin thư viện
Thời cơ mới, vận hội mới và niềm tin tất thắng

Dương Quốc Trọng

Tổng cục trưởng, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.


Thông báo sách mới về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình số 4 năm 2012

THÔNG BÁO SÁCH MỚI


Thông báo sách mới về Dân số - kế hoạch hóa gia đình số 3 năm 2012

THÔNG BÁO SÁCH MỚI


Thông báo sách mới về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình số 2 năm 2012

THÔNG BÁO SÁCH MỚI


Diện tích, dân số và mật độ dân số phân theo địa phương, 2011

SỐ LIỆU


Dân số trung bình phân theo giới tính, thành thị và nông thôn, 2011

Số liệu


Nghiên cứu "Buôn bán trẻ em trai, Giới và tiền chuyển về của lao động di cư nội địa"

NGHIÊN CỨU


10 sự kiện nổi bật của ngành Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trong năm 2011

SỰ KIỆN


Hội nghị triển khai kế hoạch 2012 và Ký kết chương trình phối hợp liên ngành giai đoạn 2012-2015

HỘI NGHỊ


Báo cáo kết quả Hội nghị chính phủ điện tử năm 2012

hỘI NGHỊ


HỘI NGHỊ CỘNG TÁC VIÊN VÀ NGƯỜI DÙNG TIN NĂM 2011

HỘI NGHỊ


Thông báo sách mới về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình số 1 năm 2012

THÔNG BÁO SÁCH MỚI


Thông báo sách mới về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình số 4 năm 2011

THÔNG BÁO SÁCH MỚI


Thông báo sách mới về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình số 3 năm 2011

THÔNG BÁO SÁCH MỚI


Thông báo sách mới về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình số 2 năm 2011

THÔNG BÁO SÁCH MỚI


Thông báo sách mới về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình số 1 năm 2011

THÔNG BÁO SÁCH MỚI


Thông báo sách mới là tài liệu do Trung tâm Thông tin và Tư liệu Dân số biên soạn và phát hành định kỳ hàng quý, giới thiệu sách mới của Thư viện Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình, Bộ Y tế. Tài liệu được lưu hành nội bộ, sử dụng trong hệ thống cơ quan DS-KHHGĐ, các cơ quan thông tin, thư viện các bộ, ngành, các đơn vị, tổ chức có trao đổi thông tin về Dân số - Kế hoạch hoá gia đình.
Trung tâm Thông tin và Tư liệu Dân số trân trọng giới thiệu “Thông báo sách mới về Dân số - Kế hoạch hoá gia đình” số 1/2011.


Mọi chi tiết xin liên hệ:
PHÒNG TƯ LIỆU – THƯ VIỆN, TRUNG TÂM THÔNG TIN
VÀ TƯ LIỆU DÂN SỐ, TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH
12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội;
Tel: 08048149; Fax: 04-37331951; Website: http://thuvien.gopfp.gov.vn;
E-mail: pnguyetsan@yahoo.com.


Thông báo sử dụng thẻ thư viện

Thông báo sử dụng thẻ thư viện


Trao đổi thông tin về Phòng chống buôn bán người

Thư viện Uỷ ban Dân số, gia đình và Trẻ em đã bổ sung mã phân loại ấn phẩm về "Phòng chống buôn bán người" trên Thư viện điện tử


Ngày:   Chọn thời gian tìm kiếm
Đăng nhập
Số thẻ:
Mật khẩu:
Thông tin tổng kết
TỔNG SỐ ẤN PHẨM
0 0 0 0 7 2 1 5
SỐ ẤN PHẨM TRÊN GIÁ
0 0 0 0 7 1 7 4
Thăm dò dư luận
Bạn hay tra cứu những loại tài liệu nào nhất?
Luật pháp,Chính sách
Lĩnh vực Dân số/SKSS
Lĩnh vực Gia đình
Lĩnh vực Trẻ em
Sách Ngoại văn
Tài liệu Thống kê
PChống b/bán người
Lĩnh vực khác
Kết quả bỏ phiếu
Lần truy cập thứ
Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu Dân số - Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Địa chỉ: Tầng 9, ngõ 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Hà Nội - Email: phamnguyetsan@gmail.com