Hôm nay thứ tư , ngày 18 tháng 9 năm 2019 - Chào mừng quý khách đã tới thăm Website thư viện Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu
quay lại Top 5 ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 365 ngày qua 
STT Tên ấn phẩm Nhà Xuất bản Năm XB Số lần
quay lại 10 Ấn phẩm mới nhập 
STT Tên ấn phẩm Nhà xuất bản Năm XB Print
1 Công việc chăm sóc không lương tái phân bổ để phát triển bền vững: Tóm tắt khuyến nghị chính sách Bộ Lao động thương binh và xã hội 2016 In quảng cáo ấn phẩm mới
2 The right to adoption of lesbian, gay, bisexual, and transgender people in Viet Nam UNDP 2015 In quảng cáo ấn phẩm mới
3 Tài liệu hướng dẫn thực hành dành cho cán bộ xã hội cấp cơ sở: Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Bộ Lao động thương binh và xã hội 2017 In quảng cáo ấn phẩm mới
4 Tài liệu hướng dẫn thực hành dành cho cán bộ xã hội cấp cơ sở: Công tác xã hội với phòng, chống bạo lực gia đình Bộ Lao động thương binh và xã hội 2017 In quảng cáo ấn phẩm mới
5 Tài liệu hướng dẫn thực hành dành cho cán bộ xã hội cấp cơ sở: Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần Bộ Lao động thương binh và xã hội 2017 In quảng cáo ấn phẩm mới
6 Tài liệu hướng dẫn thực hành dành cho cán bộ xã hội cấp cơ sở: Công tác xã hội với các dân tộc thiểu số Bộ Lao động thương binh và xã hội 2017 In quảng cáo ấn phẩm mới
7 Tài liệu hướng dẫn thực hành dành cho cán bộ xã hội cấp cơ sở: Hỗ trợ cộng đồng trong trường hợp thiên tai khẩn cấp Bộ Lao động thương binh và xã hội 2017 In quảng cáo ấn phẩm mới
8 Tài liệu hướng dẫn thực hành dành cho cán bộ xã hội cấp xã: Công tác xã hội với người bị hại và người làm chứng chưa thành niên trong hệ thống tư pháp Bộ Lao động thương binh và xã hội 2017 In quảng cáo ấn phẩm mới
9 Tài liệu hướng dẫn thực hành dành cho cán bộ xã hội cấp xã: Chăm sóc sức khỏe tâm thần phụ nữ và trẻ em Bộ Lao động thương binh và xã hội 2017 In quảng cáo ấn phẩm mới
10 Tài liệu hướng dẫn thực hành dành cho cán bộ xã hội cấp cơ sở: Công tác xã hội với người cao tuổi Bộ Lao động thương binh và xã hội 2017 In quảng cáo ấn phẩm mới
Đăng nhập
Số thẻ:
Mật khẩu:
Thông tin tổng kết
TỔNG SỐ ẤN PHẨM
0 0 0 0 7 2 1 5
SỐ ẤN PHẨM TRÊN GIÁ
0 0 0 0 7 1 7 4
Thăm dò dư luận
Bạn hay tra cứu những loại tài liệu nào nhất?
Luật pháp,Chính sách
Lĩnh vực Dân số/SKSS
Lĩnh vực Gia đình
Lĩnh vực Trẻ em
Sách Ngoại văn
Tài liệu Thống kê
PChống b/bán người
Lĩnh vực khác
Kết quả bỏ phiếu
Lần truy cập thứ
Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu Dân số - Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Địa chỉ: Tầng 9, ngõ 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Hà Nội - Email: phamnguyetsan@gmail.com