Hôm nay thứ tư , ngày 21 tháng 3 năm 2018 - Chào mừng quý khách đã tới thăm Website thư viện Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu
quay lại Top 5 ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 365 ngày qua 
STT Tên ấn phẩm Nhà Xuất bản Năm XB Số lần
quay lại 10 Ấn phẩm mới nhập 
STT Tên ấn phẩm Nhà xuất bản Năm XB Print
1 Bất bình đẳng giới về giáo dục, việc làm, thu nhập và nghèo đói của người Việt ở đồng bằng Sông Cửu Long hiện nay Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2017 In quảng cáo ấn phẩm mới
2 Quan hệ dân tộc xuyên quốc gia ở Việt Nam- Nghiên cứu tại vùng Miền núi phía Bắc Khoa học xã hội 2016 In quảng cáo ấn phẩm mới
3 Quan hệ dân tộc xuyên quốc gia ở Việt Nam- Nghiên cứu tại vùng Tây Nguyên Khoa học xã hội 2016 In quảng cáo ấn phẩm mới
4 Quan hệ dân tộc xuyên quốc gia ở Việt Nam- Nghiên cứu tại vùng Tây Nguyên Khoa học xã hội 2016 In quảng cáo ấn phẩm mới
5 Xu hướng lao động và xã hội Việt Nam 2016 Viện khoa học lao động và xã hội 2017 In quảng cáo ấn phẩm mới
6 Niêm giám thống kê tóm tắt Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 2016 Trung tâm Nghiên cứuTthông tin và Dữ liệu 2016 In quảng cáo ấn phẩm mới
7 Niêm giám thống kê dân số - kế hoạch hóa gia đình 2005-2015 Trung tâm Nghiên cứu Thông tin và Dữ liệu 2016 In quảng cáo ấn phẩm mới
8 Niên giám thống kê Hà Nội 2016 Cục Thống kê Thành phố Hà Nội 2017 In quảng cáo ấn phẩm mới
9 Kỷ yếu hội thảo quốc tế tâm lý học khu vực Đông Nam Á lần thứ nhất "Hạnh phúc con người và phát tiển bền vững" (Quyển 1) Đại học Quốc gia Hà nội 2017 In quảng cáo ấn phẩm mới
10 Kỷ yếu hội thảo quốc tế tâm lý học khu vực Đông Nam Á lần thứ nhất "Hạnh phúc con người và phát tiển bền vững" (Quyển 2) Đại học Quốc gia Hà nội 2017 In quảng cáo ấn phẩm mới
Đăng nhập
Số thẻ:
Mật khẩu:
Thông tin tổng kết
TỔNG SỐ ẤN PHẨM
0 0 0 0 6 9 7 6
SỐ ẤN PHẨM TRÊN GIÁ
0 0 0 0 6 9 3 6
Thăm dò dư luận
Bạn hay tra cứu những loại tài liệu nào nhất?
Luật pháp,Chính sách
Lĩnh vực Dân số/SKSS
Lĩnh vực Gia đình
Lĩnh vực Trẻ em
Sách Ngoại văn
Tài liệu Thống kê
PChống b/bán người
Lĩnh vực khác
Kết quả bỏ phiếu
Lần truy cập thứ
Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu Dân số - Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Địa chỉ: Tầng 9, ngõ 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Hà Nội - Email: phamnguyetsan@gmail.com