Hôm nay thứ sáu , ngày 25 tháng 5 năm 2018 - Chào mừng quý khách đã tới thăm Website thư viện Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu
quay lại Top 5 ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 365 ngày qua 
STT Tên ấn phẩm Nhà Xuất bản Năm XB Số lần
quay lại 10 Ấn phẩm mới nhập 
STT Tên ấn phẩm Nhà xuất bản Năm XB Print
1 Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2018 Tổng cục Thống kê 2018 In quảng cáo ấn phẩm mới
2 Đề tài khoa học cấp cơ sở. Một số giải pháp điều tiết sự gia tăng dân số góp phần phát triển bền vững trung du và miền núi phia bắc nước ta. Tổng cục Thống kê 2016 In quảng cáo ấn phẩm mới
3 Summary Human Development Report 2016: Human Developmnet for Everyone United Nations Development Programme 2016 In quảng cáo ấn phẩm mới
4 Human Development Report 2016: Human Developmnet for Everyone United Nations Development Programme 2016 In quảng cáo ấn phẩm mới
5 State of World Population 2017: Worlds Apart Reproductive Health and rights in an age of inequality UNFPA 2017 In quảng cáo ấn phẩm mới
6 Xóa bỏ bất bình đẳng tầm quan trọng của quản trị: Báo cao tóm tắt UNESCO 2009 In quảng cáo ấn phẩm mới
7 Thế nào là văn hóa sức khỏe? Tri thức 2017 In quảng cáo ấn phẩm mới
8 Điều tra ban đầu nhu cầu chưa được đáp ứng về làm mẹ an toàn và tránh thai trong phân tích chi phí hiệu quả mô hình can thiệp tại tỉnh Quảng Bình quỹ dân số liên hợp quốc 2014 In quảng cáo ấn phẩm mới
9 Báo cáo điều tra nhu cầu chưa được đáp ứng về biện pháp tránh thai của vị thành niên và thanh niên 15-24 tuổi tại tỉnh Quảng Bình quỹ dân số liên hợp quốc 2013 In quảng cáo ấn phẩm mới
10 Nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tại Việt Nam quỹ dân số liên hợp quốc 2016 In quảng cáo ấn phẩm mới
Đăng nhập
Số thẻ:
Mật khẩu:
Thông tin tổng kết
TỔNG SỐ ẤN PHẨM
0 0 0 0 7 0 1 3
SỐ ẤN PHẨM TRÊN GIÁ
0 0 0 0 6 9 6 7
Thăm dò dư luận
Bạn hay tra cứu những loại tài liệu nào nhất?
Luật pháp,Chính sách
Lĩnh vực Dân số/SKSS
Lĩnh vực Gia đình
Lĩnh vực Trẻ em
Sách Ngoại văn
Tài liệu Thống kê
PChống b/bán người
Lĩnh vực khác
Kết quả bỏ phiếu
Lần truy cập thứ
Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu Dân số - Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Địa chỉ: Tầng 9, ngõ 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Hà Nội - Email: phamnguyetsan@gmail.com