Hôm nay thứ ba , ngày 20 tháng 11 năm 2018 - Chào mừng quý khách đã tới thăm Website thư viện Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu
quay lại Top 5 ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 365 ngày qua 
STT Tên ấn phẩm Nhà Xuất bản Năm XB Số lần
quay lại 10 Ấn phẩm mới nhập 
STT Tên ấn phẩm Nhà xuất bản Năm XB Print
1 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Lý Luận chính trị 2018 In quảng cáo ấn phẩm mới
2 Những vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản và Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam Lý Luận chính trị 2018 In quảng cáo ấn phẩm mới
3 Phụ nữ hoạt động nông nghiệp và tăng trưởng toàn diện ở Việt Nam UN WOMEN 2016 In quảng cáo ấn phẩm mới
4 Báo cáo mục tiêu phát triển thiên niên kỷ 2013: Thành tựu và thách thức trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Việt Nam Bộ kế hoạch và đầu tư 2013 In quảng cáo ấn phẩm mới
5 Facts and Figures on Women and men in Viet Nam 2010-2015 UN WOMEN 2016 In quảng cáo ấn phẩm mới
6 Report on Social Protection for Women and Girls in Viet Nam Viện Khoa học Lao động Xã hội 2015 In quảng cáo ấn phẩm mới
7 Gender Assessment of Viet Nam's HIV Response UN WOMEN 2017 In quảng cáo ấn phẩm mới
8 Niên giám thống kê 2016 Thống kê 2017 In quảng cáo ấn phẩm mới
9 Niên giám thống kê 2017 Thống kê 2018 In quảng cáo ấn phẩm mới
10 Cơ sở tâm lý - Giáo dục học Đại học Thông tin và Truyền thông 2017 In quảng cáo ấn phẩm mới
Đăng nhập
Số thẻ:
Mật khẩu:
Thông tin tổng kết
TỔNG SỐ ẤN PHẨM
0 0 0 0 7 1 5 1
SỐ ẤN PHẨM TRÊN GIÁ
0 0 0 0 7 1 1 1
Thăm dò dư luận
Bạn hay tra cứu những loại tài liệu nào nhất?
Luật pháp,Chính sách
Lĩnh vực Dân số/SKSS
Lĩnh vực Gia đình
Lĩnh vực Trẻ em
Sách Ngoại văn
Tài liệu Thống kê
PChống b/bán người
Lĩnh vực khác
Kết quả bỏ phiếu
Lần truy cập thứ
Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu Dân số - Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Địa chỉ: Tầng 9, ngõ 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Hà Nội - Email: phamnguyetsan@gmail.com