Hôm nay thứ năm , ngày 17 tháng 4 năm 2014 - Chào mừng quý khách đã tới thăm Website thư viện Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu
quay lại Top 5 ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 365 ngày qua 
STT Tên ấn phẩm Nhà Xuất bản Năm XB Số lần
quay lại 10 Ấn phẩm mới nhập 
STT Tên ấn phẩm Nhà xuất bản Năm XB Print
1 Tài liệu đào tạo Hướng dẫn chuẩn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản: Sách dành cho học viên Bộ y tế 2007 In quảng cáo ấn phẩm mới
2 Hội thảo chính sách và thực hiện chính sách về người cao tuổi Việt Nam Hội Y tế Công cộng Việt Nam 2009 In quảng cáo ấn phẩm mới
3 Chế độ ghi báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành Tổng cục Thống kê 2008 In quảng cáo ấn phẩm mới
4 Nghiệp vụ về công tác tổ chức nhà nước Thống kê 2005 In quảng cáo ấn phẩm mới
5 Sức khỏe bà mẹ trẻ em kế hoạch hóa gia đình Bộ y tế 1997 In quảng cáo ấn phẩm mới
6 Violence Against women a rights-based approach to empowering migrant women affected by violence European Community 2009 In quảng cáo ấn phẩm mới
7 Rights-based Approach to Development & Child rights Programming Plan 2011 In quảng cáo ấn phẩm mới
8 Bí quyết về hưu vui, khỏe và giàu Văn hóa- thông tin 2011 In quảng cáo ấn phẩm mới
9 Thực hiện Phát triển bền vững ở Việt Nam: Báo cáo quốc gia tại Hội nghị cấp cao của Liên hợp quốc về Phát triển bền vững (RIO+20) Bộ kế hoạch và đầu tư 2012 In quảng cáo ấn phẩm mới
10 Báo cáo môi trường quốc gia 2010: Tổng quan môi trường Việt Nam Bộ Tài nguyên và Môi trường 2010 In quảng cáo ấn phẩm mới
Đăng nhập
Số thẻ:
Mật khẩu:
Thông tin tổng kết
TỔNG SỐ ẤN PHẨM
0 0 0 0 6 1 9 4
SỐ ẤN PHẨM TRÊN GIÁ
0 0 0 0 6 1 8 4
Thăm dò dư luận
Bạn hay tra cứu những loại tài liệu nào nhất?
Luật pháp,Chính sách
Lĩnh vực Dân số/SKSS
Lĩnh vực Gia đình
Lĩnh vực Trẻ em
Sách Ngoại văn
Tài liệu Thống kê
PChống b/bán người
Lĩnh vực khác
Kết quả bỏ phiếu
Lần truy cập thứ
Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu Dân số - Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Địa chỉ: Tầng 9, ngõ 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Hà Nội - Email: phamnguyetsan@gmail.com