Hôm nay thứ bẩy , ngày 21 tháng 7 năm 2018 - Chào mừng quý khách đã tới thăm Website thư viện Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu
quay lại Top 5 ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 365 ngày qua 
STT Tên ấn phẩm Nhà Xuất bản Năm XB Số lần
quay lại 10 Ấn phẩm mới nhập 
STT Tên ấn phẩm Nhà xuất bản Năm XB Print
1 Hướng dẫn sử dụng y học cổ truyền trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Y học 2016 In quảng cáo ấn phẩm mới
2 Sản phu khoa y học cổ truyền Y học 2016 In quảng cáo ấn phẩm mới
3 Ung thư căn bệnh thế kỷ Y học 2010 In quảng cáo ấn phẩm mới
4 Quản lý y tế công cộng trong thảm họa Y học 2011 In quảng cáo ấn phẩm mới
5 Emvironmental health: Basic principles Y học 2017 In quảng cáo ấn phẩm mới
6 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh thưởng gặp ở trẻ em Y học 2016 In quảng cáo ấn phẩm mới
7 Dictionary of English - Vietnamese idioms Phụ nữ 2017 In quảng cáo ấn phẩm mới
8 Danh mục đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2008-2016 Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 2017 In quảng cáo ấn phẩm mới
9 Kỹ thuật hiện đại ứng dụng trong thăm dò sản khoa Y học 2017 In quảng cáo ấn phẩm mới
10 Phát triển tính tự lực cho trẻ Thanh Hoa 2017 In quảng cáo ấn phẩm mới
Đăng nhập
Số thẻ:
Mật khẩu:
Thông tin tổng kết
TỔNG SỐ ẤN PHẨM
0 0 0 0 7 0 4 9
SỐ ẤN PHẨM TRÊN GIÁ
0 0 0 0 7 0 1 0
Thăm dò dư luận
Bạn hay tra cứu những loại tài liệu nào nhất?
Luật pháp,Chính sách
Lĩnh vực Dân số/SKSS
Lĩnh vực Gia đình
Lĩnh vực Trẻ em
Sách Ngoại văn
Tài liệu Thống kê
PChống b/bán người
Lĩnh vực khác
Kết quả bỏ phiếu
Lần truy cập thứ
Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu Dân số - Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Địa chỉ: Tầng 9, ngõ 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Hà Nội - Email: phamnguyetsan@gmail.com