Hôm nay thứ ba , ngày 31 tháng 3 năm 2015 - Chào mừng quý khách đã tới thăm Website thư viện Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu
quay lại Top 5 ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 365 ngày qua 
STT Tên ấn phẩm Nhà Xuất bản Năm XB Số lần
quay lại 10 Ấn phẩm mới nhập 
STT Tên ấn phẩm Nhà xuất bản Năm XB Print
1 Báo cáo tổng hợp dự báo Dân số Việt Nam đến năm 2049 Tổng họp 2014 In quảng cáo ấn phẩm mới
2 Hội nghị công bố kết quả chủ yếu điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 1/4/2014 Tổng họp 2014 In quảng cáo ấn phẩm mới
3 Báo cáo kết quả thử nghiệm mô hình chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em kế hoạch hóa gia đình tại khu vực ngập mặn, đầm phá, cửa sông, vạn chài Đại học Y Hải Phòng 2011 In quảng cáo ấn phẩm mới
4 Tài liệu hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện pháp lênh dân số 2003 - 2013 Tổng họp In quảng cáo ấn phẩm mới
5 Tổng họp In quảng cáo ấn phẩm mới
6 Hạt giống tâm hồn - Tổng họp 2013 In quảng cáo ấn phẩm mới
7 Hạt giống tâm hồn - Tổng họp 2013 In quảng cáo ấn phẩm mới
8 Hạt giống tâm hồn - Tổng họp 2013 In quảng cáo ấn phẩm mới
9 Hạt giống tâm hồn - Tổng họp 2013 In quảng cáo ấn phẩm mới
10 Hạt giống tâm hồn - Tổng họp 2013 In quảng cáo ấn phẩm mới
Đăng nhập
Số thẻ:
Mật khẩu:
Thông tin tổng kết
TỔNG SỐ ẤN PHẨM
0 0 0 0 6 4 6 5
SỐ ẤN PHẨM TRÊN GIÁ
0 0 0 0 6 4 2 8
Thăm dò dư luận
Bạn hay tra cứu những loại tài liệu nào nhất?
Luật pháp,Chính sách
Lĩnh vực Dân số/SKSS
Lĩnh vực Gia đình
Lĩnh vực Trẻ em
Sách Ngoại văn
Tài liệu Thống kê
PChống b/bán người
Lĩnh vực khác
Kết quả bỏ phiếu
Lần truy cập thứ
Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu Dân số - Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Địa chỉ: Tầng 9, ngõ 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Hà Nội - Email: phamnguyetsan@gmail.com