Hôm nay thứ năm , ngày 28 tháng 7 năm 2016 - Chào mừng quý khách đã tới thăm Website thư viện Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu
quay lại Top 5 ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 365 ngày qua 
STT Tên ấn phẩm Nhà Xuất bản Năm XB Số lần
quay lại 10 Ấn phẩm mới nhập 
STT Tên ấn phẩm Nhà xuất bản Năm XB Print
1 Policy Forum " Situation of Ethnic Minority Huaman Resource and the Salution for Implementation of policies for Human Resource Development in Ethnic Minority and Mountainous Areas, towards 2020" Ủy ban Dân tộc 2012 In quảng cáo ấn phẩm mới
2 Khung hướng dẫn quy trình theo dõi và đánh giá thu thập, cập nhật thông tin về tỷ số giới tính khi sinh và các yếu tố liên quan Hồng Đức 2015 In quảng cáo ấn phẩm mới
3 Hồ sơ mô hình giảm tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống tại một số tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên năm 2009 Tổng cục Dân số - KHHGĐ 2008 In quảng cáo ấn phẩm mới
4 Tìm hiểu một số vấn đề dưới góc độ pháp lý về đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới Chính trị quốc gia 2013 In quảng cáo ấn phẩm mới
5 Tư liệu kinh tế - xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Thống kê 2015 In quảng cáo ấn phẩm mới
6 Tài liệu hướng dẫn lồng ghép giới Lao động - Xã hội 2011 In quảng cáo ấn phẩm mới
7 Lần đầu làm mẹ Hội nhà văn 2015 In quảng cáo ấn phẩm mới
8 Tài liệu nghiệp vụ chính sách trợ giúp xã hội Lao động - Xã hội 2015 In quảng cáo ấn phẩm mới
9 Tài liệu tập huấn "Sử dụng phần mềm nhân khẩu học cho dự báo dân số và phân tích mối quan hệ giữa các biến dân số và phát triển" Viện Chiến lược Phát triển 2013 In quảng cáo ấn phẩm mới
10 Thông tin - giáo dục - truyền thông thay đổi hành vi trong phòng chống HIV/AIDS Khoa học - Xã hội 2008 In quảng cáo ấn phẩm mới
Đăng nhập
Số thẻ:
Mật khẩu:
Thông tin tổng kết
TỔNG SỐ ẤN PHẨM
0 0 0 0 6 7 9 1
SỐ ẤN PHẨM TRÊN GIÁ
0 0 0 0 6 7 5 6
Thăm dò dư luận
Bạn hay tra cứu những loại tài liệu nào nhất?
Luật pháp,Chính sách
Lĩnh vực Dân số/SKSS
Lĩnh vực Gia đình
Lĩnh vực Trẻ em
Sách Ngoại văn
Tài liệu Thống kê
PChống b/bán người
Lĩnh vực khác
Kết quả bỏ phiếu
Lần truy cập thứ
Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu Dân số - Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Địa chỉ: Tầng 9, ngõ 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Hà Nội - Email: phamnguyetsan@gmail.com