Hôm nay thứ hai , ngày 29 tháng 8 năm 2016 - Chào mừng quý khách đã tới thăm Website thư viện Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu
quay lại Top 5 ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 365 ngày qua 
STT Tên ấn phẩm Nhà Xuất bản Năm XB Số lần
quay lại 10 Ấn phẩm mới nhập 
STT Tên ấn phẩm Nhà xuất bản Năm XB Print
1 Hỗ trợ pháp luật, tâm lý cho người chưa thành niên và phạm pháp luật Lao động 2009 In quảng cáo ấn phẩm mới
2 Kiến thức hỗ trợ pháp luật và tâm lý cho người chưa thành niên vi phạm pháp luật Lao động 2009 In quảng cáo ấn phẩm mới
3 Đề tài nghiên cứu và đề xuất giải pháp công nghệ tin học hóa công tác xử lý số liệu thống kê tháng, quý, năm do các Cục Thống kê thực hiện Tổng cục Thống kê 2005 In quảng cáo ấn phẩm mới
4 Đàn ông cùng xây tổ ấm Hội Nông dân Việt Nam 2008 In quảng cáo ấn phẩm mới
5 Sổ tay giám sát hỗ trợ hoạt động đào tạo và tuyên truyền vận động, truyền thông thay đổi hành vi dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình tại cơ sở Tổng cục Dân số - KHHGĐ 2008 In quảng cáo ấn phẩm mới
6 Ước tính mức độ lây nhiễm HIV trong quan hệ bạn tình lâu dài ở Việt Nam UNAIDS 2012 In quảng cáo ấn phẩm mới
7 Tài liệu thảo luận của dự án "tăng cường năng lực cho cơ quan hành pháp và tư pháp phòng chống bạo lực gia đình tại Việt Nam (VNM/T28)" UNODC 2011 In quảng cáo ấn phẩm mới
8 Tài liệu hội thảo trao đổi chia sẻ kinh nghiệm triển khai đề án 52( Tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh từ ngày 27-29/11/2009) Tổng cục Dân số -KHHGĐ 2009 In quảng cáo ấn phẩm mới
9 Policy Forum " Situation of Ethnic Minority Huaman Resource and the Salution for Implementation of policies for Human Resource Development in Ethnic Minority and Mountainous Areas, towards 2020" Ủy ban Dân tộc 2012 In quảng cáo ấn phẩm mới
10 Khung hướng dẫn quy trình theo dõi và đánh giá thu thập, cập nhật thông tin về tỷ số giới tính khi sinh và các yếu tố liên quan Hồng Đức 2015 In quảng cáo ấn phẩm mới
Đăng nhập
Số thẻ:
Mật khẩu:
Thông tin tổng kết
TỔNG SỐ ẤN PHẨM
0 0 0 0 6 7 9 6
SỐ ẤN PHẨM TRÊN GIÁ
0 0 0 0 6 7 6 3
Thăm dò dư luận
Bạn hay tra cứu những loại tài liệu nào nhất?
Luật pháp,Chính sách
Lĩnh vực Dân số/SKSS
Lĩnh vực Gia đình
Lĩnh vực Trẻ em
Sách Ngoại văn
Tài liệu Thống kê
PChống b/bán người
Lĩnh vực khác
Kết quả bỏ phiếu
Lần truy cập thứ
Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu Dân số - Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Địa chỉ: Tầng 9, ngõ 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Hà Nội - Email: phamnguyetsan@gmail.com