Hôm nay thứ ba , ngày 28 tháng 4 năm 2015 - Chào mừng quý khách đã tới thăm Website thư viện Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu
quay lại Top 5 ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 365 ngày qua 
STT Tên ấn phẩm Nhà Xuất bản Năm XB Số lần
quay lại 10 Ấn phẩm mới nhập 
STT Tên ấn phẩm Nhà xuất bản Năm XB Print
1 Điều tra quốc gia về lao động trẻ em 2012 các kết quả chính Tổng cục Thống kê 2014 In quảng cáo ấn phẩm mới
2 Tìm hiểu qui định về bảo vệ, chăm sóc trẻ em Dấn trí 2014 In quảng cáo ấn phẩm mới
3 Kỹ thuật hiện đại ứng dụng trong thăm dò phụ khoa Khoa học và kỹ thuật 2006 In quảng cáo ấn phẩm mới
4 Tác phẩm báo chí chọn lọc hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao đối với các hội nhà báo địa phương năm 2013 Thông tin và Truyền thông 2014 In quảng cáo ấn phẩm mới
5 Yêu thương không cấm đoán Văn học 2014 In quảng cáo ấn phẩm mới
6 Tài liệu hội thảo: chuyên đề về chất lượng bao cao su tại Việt Nam Tổng cục dân số- KHHGĐ 2013 In quảng cáo ấn phẩm mới
7 Phát triển kinh tế xanh trong nông nghiệp Việt Nam. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn Khoa học xã hội 2014 In quảng cáo ấn phẩm mới
8 Một số vấn đề của kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập Đại học Quốc gia Hà nội 2013 In quảng cáo ấn phẩm mới
9 Chăm sóc sức khỏe trước khi mang thai Y học 2014 In quảng cáo ấn phẩm mới
10 Tài liệu bồi dưỡng về lồng ghép giới trong công tác dân số - sức khỏe sinh sản cho các cán bộ cơ sở Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 2013 In quảng cáo ấn phẩm mới
Đăng nhập
Số thẻ:
Mật khẩu:
Thông tin tổng kết
TỔNG SỐ ẤN PHẨM
0 0 0 0 6 4 7 4
SỐ ẤN PHẨM TRÊN GIÁ
0 0 0 0 6 4 4 0
Thăm dò dư luận
Bạn hay tra cứu những loại tài liệu nào nhất?
Luật pháp,Chính sách
Lĩnh vực Dân số/SKSS
Lĩnh vực Gia đình
Lĩnh vực Trẻ em
Sách Ngoại văn
Tài liệu Thống kê
PChống b/bán người
Lĩnh vực khác
Kết quả bỏ phiếu
Lần truy cập thứ
Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu Dân số - Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Địa chỉ: Tầng 9, ngõ 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Hà Nội - Email: phamnguyetsan@gmail.com