Hôm nay thứ ba , ngày 29 tháng 7 năm 2014 - Chào mừng quý khách đã tới thăm Website thư viện Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu
quay lại Top 5 ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 365 ngày qua 
STT Tên ấn phẩm Nhà Xuất bản Năm XB Số lần
quay lại 10 Ấn phẩm mới nhập 
STT Tên ấn phẩm Nhà xuất bản Năm XB Print
1 Tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình Đại học Quốc gia Hà nội 2013 In quảng cáo ấn phẩm mới
2 Di dân quốc tế. Bản chất, xu hướng vận động và định hướng chính sách quản lý. Chính trị quốc gia 2013 In quảng cáo ấn phẩm mới
3 Tổng hợp các dự án ODA liên quan đến môi trường. Thanh niên 2003 In quảng cáo ấn phẩm mới
4 Phụ nữ Việt Nam từ góc nhìn văn hóa Văn hóa - Thông tin và Viện Văn hóa 2013 In quảng cáo ấn phẩm mới
5 Công nghiệp hóa, đô thị hóa và biến đổi sinh kế ở ven đô Hà Nội Trí Thức 2014 In quảng cáo ấn phẩm mới
6 Công ước về quyền của người khuyết tật. Lao động xã hội 2008 In quảng cáo ấn phẩm mới
7 Trên đường gập ghềnh tới tương lai. Đại học Quốc gia Hà nội 2013 In quảng cáo ấn phẩm mới
8 Hiểu về đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới. Lao động 2013 In quảng cáo ấn phẩm mới
9 Số liệu kinh tế - xã hội các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới giai đoạn 1990-2011. Thống kê. 2013 In quảng cáo ấn phẩm mới
10 Một số vấn đề cơ bản về Kinh tế - Xã hội ở các vùng biên giới Việt Nam Thống kê. In quảng cáo ấn phẩm mới
Đăng nhập
Số thẻ:
Mật khẩu:
Thông tin tổng kết
TỔNG SỐ ẤN PHẨM
0 0 0 0 6 3 1 9
SỐ ẤN PHẨM TRÊN GIÁ
0 0 0 0 6 2 9 1
Thăm dò dư luận
Bạn hay tra cứu những loại tài liệu nào nhất?
Luật pháp,Chính sách
Lĩnh vực Dân số/SKSS
Lĩnh vực Gia đình
Lĩnh vực Trẻ em
Sách Ngoại văn
Tài liệu Thống kê
PChống b/bán người
Lĩnh vực khác
Kết quả bỏ phiếu
Lần truy cập thứ
Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu Dân số - Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Địa chỉ: Tầng 9, ngõ 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Hà Nội - Email: phamnguyetsan@gmail.com