Hôm nay thứ ba , ngày 11 tháng 12 năm 2018 - Chào mừng quý khách đã tới thăm Website thư viện Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu
quay lại Top 5 ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 365 ngày qua 
STT Tên ấn phẩm Nhà Xuất bản Năm XB Số lần
quay lại 10 Ấn phẩm mới nhập 
STT Tên ấn phẩm Nhà xuất bản Năm XB Print
1 Báo cáo hiện trạng bất bình đẳng giới trong cộng đồng người dân tộc thiểu số Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội 2010 In quảng cáo ấn phẩm mới
2 Sổ tay hướng dẫn phương pháp lồng ghép quyền trẻ em vào xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Bộ kế hoạch và đầu tư 2017 In quảng cáo ấn phẩm mới
3 Sổ tay hướng dẫn phương pháp lồng ghép quyền trẻ em vào xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Bộ kế hoạch và đầu tư 2017 In quảng cáo ấn phẩm mới
4 Decent work country programme for 2017-2021 Bộ Lao động, Thương bình và Xã hội 2017 In quảng cáo ấn phẩm mới
5 Sáng kiến toàn cầu về trẻ em ngoài trường học: Nghiên cứu của Việt Nam Bộ giáo dục và đào tạo 2013 In quảng cáo ấn phẩm mới
6 Báo cáo Trẻ em ngoài nhà trường 2016 Bộ giáo dục và đào tạo 2013 In quảng cáo ấn phẩm mới
7 Situation analysis of children: in Ho Chi Minh city - Viet Nam 2017 UNICEF 2017 In quảng cáo ấn phẩm mới
8 Viet Nam Gender Briefing Kit 2016 UNDP 2017 In quảng cáo ấn phẩm mới
9 Báo cáo lao động phi chính thức 2016 Tổng cục Thống kê 2018 In quảng cáo ấn phẩm mới
10 Báo cáo kết quả thu thập số liệu về hiệu quả chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ DS-KHHGĐ đạt chuẩn viên chức dân số và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cán bộ đáp ứng yêu cầu giai đoạn 2016-2020 Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 2015 In quảng cáo ấn phẩm mới
Đăng nhập
Số thẻ:
Mật khẩu:
Thông tin tổng kết
TỔNG SỐ ẤN PHẨM
0 0 0 0 7 1 8 6
SỐ ẤN PHẨM TRÊN GIÁ
0 0 0 0 7 1 4 6
Thăm dò dư luận
Bạn hay tra cứu những loại tài liệu nào nhất?
Luật pháp,Chính sách
Lĩnh vực Dân số/SKSS
Lĩnh vực Gia đình
Lĩnh vực Trẻ em
Sách Ngoại văn
Tài liệu Thống kê
PChống b/bán người
Lĩnh vực khác
Kết quả bỏ phiếu
Lần truy cập thứ
Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu Dân số - Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Địa chỉ: Tầng 9, ngõ 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Hà Nội - Email: phamnguyetsan@gmail.com