Hôm nay chủ nhật , ngày 1 tháng 2 năm 2015 - Chào mừng quý khách đã tới thăm Website thư viện Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu
quay lại Top 5 ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 365 ngày qua 
STT Tên ấn phẩm Nhà Xuất bản Năm XB Số lần
quay lại 10 Ấn phẩm mới nhập 
STT Tên ấn phẩm Nhà xuất bản Năm XB Print
1 Kết quả điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thẻ phi nông nghiệp 2007- 2009 Tổng cục Thống kê 2010 In quảng cáo ấn phẩm mới
2 Những con đường đi tới bình đẳng giới Dự án Hỗ trợ 3 mạng lưới tổ chức Phi chính phủ (GENCOMNET, DOVIPNET, NEW) 2014 In quảng cáo ấn phẩm mới
3 Đa dạng và bản sắc chính sách đất đai và văn hóa tộc người. Nghiên cứu trường hợp tại Đắk Lắk Thế giới 2011 In quảng cáo ấn phẩm mới
4 Giáo trình thống kê dân số và lao động Lao động - Xã hội 2012 In quảng cáo ấn phẩm mới
5 Cách giáo dục của Carl Wester Thời đại 2010 In quảng cáo ấn phẩm mới
6 Luật thanh niên Chính trị quốc gia 2006 In quảng cáo ấn phẩm mới
7 Tài liệu hướng đẫn ôn tập tin học. Phục vụ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính, chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp Văn hóa - Thông tin 2012 In quảng cáo ấn phẩm mới
8 Thư viện khoa học xã hội Khoa học xã hội 2011 In quảng cáo ấn phẩm mới
9 Tập giảng bài lý luận về tín ngưỡng và tôn giáo Chính trị quốc gia 2004 In quảng cáo ấn phẩm mới
10 The Viet Nam Provincial Governamce and Public Administration Performance Index PAPI 2013" Measuring citizen's experiences Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam 2014 In quảng cáo ấn phẩm mới
Đăng nhập
Số thẻ:
Mật khẩu:
Thông tin tổng kết
TỔNG SỐ ẤN PHẨM
0 0 0 0 6 4 4 9
SỐ ẤN PHẨM TRÊN GIÁ
0 0 0 0 6 4 1 9
Thăm dò dư luận
Bạn hay tra cứu những loại tài liệu nào nhất?
Luật pháp,Chính sách
Lĩnh vực Dân số/SKSS
Lĩnh vực Gia đình
Lĩnh vực Trẻ em
Sách Ngoại văn
Tài liệu Thống kê
PChống b/bán người
Lĩnh vực khác
Kết quả bỏ phiếu
Lần truy cập thứ
Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu Dân số - Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Địa chỉ: Tầng 9, ngõ 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Hà Nội - Email: phamnguyetsan@gmail.com